השכונה עצמה נוסדה בשנות ה-50 בעקבות הגירה גדולה של עולים חדשים מארצות מזרח אירופה. במשך השנים רמת אביב, שנוסדה מצפון לירקון, המשיכה להתפתח צפונה, ובין היתר מסביבה אוניברסיטת תל אביב, מוזיאון ארץ ישראל, בית התפוצות ואולפני הטלוויזיה החינוכית. בסמוך לה התפתחו גם שכונות נוספות, וכן שדה דב, תחנת הכוח רדינג, ופארק הירקון.
לפני מלחמת העצמאות שכן באזור הכפר הערבי שייח' מוניס, תושביו נמלטו במהלך המלחמה ולא הורשו לשוב אליו לאחריה. בית פתוח