ראשיתה של רמת אביב החדשה התחיל ב־1996 והיא מצויה בעיצומו של תהליך בניה ואכלוס. טרם מוצה בה כל פוטנציאל הקרקע. השכונה מאופיינת בבתים משותפים ואין בה צמודי קרקע. בשכונה בית ספר יסודי, "אביב", והיא נשענת על מוסדות הבריאות והרווחה של שכונת תוכנית ל' ו רמת אביב ג' בעיקר. בית פתוח
גבולות השכונה הם רחוב צבי פרופס מצפון, דרך נמיר ממזרח, שדרות לוי אשכול ממערב ורחוב איינשטיין מדרום. בית פתוח