מיקומה בצפון מזרח תל אביב, שכונת נווה-שרת מצפון ונחל הירקון מדרומו.
השכונה נוסדה אחרי מלחמת השחרור, בשנת 49. השם ניתן לשכונה על פי ראשי התיבות של "חטיבה יהודית לוחמת", שם עברי לבריגדה שלחמה באירופה במלה"ע ה-2.
רמת החייל נבנתה כשכונה צפונית מעורבת. התושבים הראשונים הגיעו מארצות מוצא שונות, והשקפות מגוונות ואלה השכילו לחיות
בהרמוניה זה לצד זה. סגנון החיים שהתפתח בשכונה היה של חברות ובית פתוח, יחסי שכנות קרובים ועזרה הדדית. עם הצטרפות תושבים חדשים צעירים לשכונה, סגנון הבנייה הנמוך והצנוע התחלף בבנייה חדשה של קוטג'ים מוקפים בגדרות גבוהות, היוצרות מחיצות בין שכן לשכן .
כיום ישנו מתחם ברמת החייל (וקריית עתידים) המאכלס בעיקר משרדים של חברות היי-טק ויש בו בעיקר מסעדות ובתי קפה.
עם נפילת ענף ההי-טק ב-2001, ירדו מחירי השכירות במתחם, וירדה התפוסה בו. בסוף 2004 החלה מגמת התאוששות ועלייה בתפוסת שטחי המשרדים שבו.
בשנים האחרונות חלה תנופת בנייה במתחם, ששנים בודדות לפני כן הכיל בעיקר מחסנים ומרכזים לוגיסטיים. בית פתוח