המשתלה הוקמה באמצע העשור הקודם, על סמך תב"ע שאושרה ב-1993 כשהיא מיועדת ל-1,470 יחידות דיור, מסחר ושטחים ציבוריים.
הבעלות על הקרקע נמצאת ברובה בבעלות מינהל מקרקעי ישראל ועיריית תל אביב, ולפיכך שווקו המגרשים במכרזים. החברות המובילות הן אפריקה ישראל, דנקנר, מליבו, שרביב, נווה בניין. מספר מגרשים ריקים נותרו בחלק הצפון-מזרחי של השכונה.

חברות הבנייה ייעדו את רוב הפרויקטים בשכונה לשוק היוקרה, והם מתאפיינים במבנים של 6-4 קומות, וקוטג'ים טוריים. היצע הדירות כולל דירות קוטג', דירות גן, דירות של 5-3 חדרים, פנטהאוזים, דופלקסים ועוד. הפרויקטים משולבים בשירותי ניהול הכוללים, בין היתר, בריכות שחייה, חדרי כושר, ועוד. בית פתוח